09h30_02/08/2020 TIN LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT CÁC SÔNG THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH

38

Tin xem nhiều nhất

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn