BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ (Ngày và đêm 01 tháng 8 năm 2020)

37

Tin xem nhiều nhất

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn