TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN (Sáng 13 tháng 02 năm 2018)

280

Tin xem nhiều nhất

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 618630 - Fax: 05113 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn