TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO HOÀNG SA( Phát lúc 01 tháng 7 năm 2020)

66

Tin xem nhiều nhất

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn