TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI QUẢNG BÌNH (Phát lúc 03h30-29/10/2020)

68

Tin xem nhiều nhất

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn