Môi trường Việt Nam: Phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất tại Đồng Nai

Ngày 6/8, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
Đề án nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có sử dụng, sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hóa chất về đặc tính nguy hại, biện pháp phòng ngừa, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tác động xấu đến con người và môi trường; đồng thời tăng cường sự tham gia của các đối tượng có liên quan (cấp huyện, xã, các đơn vị quản lý hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các đơn vị vận chuyển, các đơn vị sản xuất hóa chất) trong việc ứng phó sự cố hóa chất xảy ra.
Theo nhận định của Sở Công Thương, sản xuất công nghiệp nói chung luôn gắn liền với việc sử dụng, tồn trữ, sản xuất và kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Hóa chất đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, hóa chất được sản xuất và sử dụng làm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của sản phẩm khác. Tuy nhiên, hoạt động hóa chất cũng luôn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe con người, đến an ninh xã hội và môi trường trong suốt vòng đời tồn tại của nó. Trong khi đó, qua quá trình sử dụng, sản xuất, kinh doanh hóa chất đã có nhiều sự cố xảy ra đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa chất không hợp lý, không đúng quy trình và thiếu các thiết bị bảo vệ thích hợp, từ đó gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản của doanh nghiệp và môi trường cộng đồng.
Theo Đề án, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các doanh nghiệp có liên quan đến an toàn hóa chất để xây dựng chương trình tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trong giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển công nghiệp hóa chất bền vững cũng như nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn hóa chất, Sở Công Thương đã đưa ra quy định cụ thể đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh hóa chất về việc phân loại, ghi nhãn, phiếu an toàn hoá chất; khung pháp lý cho việc báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến an toàn, xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất… và đặc biệt yêu cầu các đơn vị phải xây dựng các biện pháp hoặc kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với đặc tính lý hóa của các hóa chất nguy hiểm trong sử dụng, tồn trữ, sản xuất và kinh doanh.
Tới đây, Sở Công Thương phối hợp với các chuyên gia và các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh thẩm định, phê duyệt “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường về hóa chất”  tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai – Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và  Công ty TNHH U Best Việt Nam Polymer Industry – Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 5…
Nguồn: monre.gov.vn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

ẢNH RA ĐA

 

ẢNH VỆ TINH

 

SẢN PHẨM MÔ HÌNH

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Môi trường

Khí tượng

Thủy văn

Kiểm định máy TB KTTV

Bơm bóng thám không