Hoạt động nội bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kề hoạch công tác năm 2021.

1718
 Chiều ngày 09 tháng 12 năm 2020, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kề hoạch công tác năm 2021.


 Ông Phạm Văn Dương – Chánh văn phòng Đài KTTV TTB khai mạc hội nghị và giới thiệu đại biểu

Đến dự Hội nghị, về phía Tổng cục KTTV có ông Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy-Tổng cục Trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV,  ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia và Giám đốc các Đài khu vực Tây Nguyên, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng Bằng, Cao Không, Liên đoàn khảo sát KTTV, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, ông Nguyễn Công Thành – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Văn Thắng- Viện trưởng Viện KTTV.


(Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm 2020)

Về phía Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, có  Ông Đinh Phùng Bảo, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng cục KTTV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài KTTV văn khu vực Trung Trung Bộ; Ông Lê Viết Xê, Phó chủ tịch công đoàn Tổng cục KTTV, Chủ tịch công đòan cơ sở thành viên Đài, Phó giám đốc Đài KTTV khu vực Trung Trung; Ông Phạm Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ.
Về phía khách mời, có ông Hoàng Tấn Liên, nguyên Phó Giám đốc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ.
Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; BCH công đoàn Đài, BCH Đoàn TNCS HCM Đài, Lãnh đạo văn phòng, các phòng chức năng, các Đài KTTV tỉnh;  lãnh đạo các Trạm Khí tượng, Thủy văn, Hải văn, Cao Không, Ra đa Thời tiết; Chuyên viên chính và tương đương,  chiến sĩ thi đua, cán bộ lao động tiền lương, hành chính quản trị, cán bộ kế hoạch và kế toán.


Văn nghệ chào mừng hội nghị

Mở đầu Hội nghị, ông Phạm Văn Chiến đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, triển khai kề hoạch công tác năm 2021. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong năm 2020 trên tất cả các mặt hoạt động của Đài, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý- điều hành; tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm và việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng – pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan.Từ đó đánh giá, tổng kết những mặt đã làm được,chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong năm để triển khai và lãnh đạo thực hiện tốt công tác trong năm 2021 về các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đoàn thể ngày càng vững mạnh.


Lãnh đạo Đài phát biểu tại hội nghị

Tiếp theo, các đơn vị trực thuộc Đài đã có báo cáo tham luận về công tác đo đạc quan trắc và dự báo trong khu vực Trung Trung Bộ, chia sẽ những khó khăn, những thuận lợi của Đài KV cũng như các đơn vị trực thuộc và đón nhận những nhiệm vụ mới không ít khó khăn thách thức.


( Hình ảnh Lãnh đạo Tổng cục phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
- Trong năm 2020, Đài đã thực hiện tốt quy chế làm việc và Chương trình công tác của Tổng cục; các báo cáo định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.
- Công tác quản lý mạng lưới trạm KTTV hoạt động tốt, chất lượng điều tra cơ bản đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao, cùng thứ 2 trên 9 Đài KTTV khu vực.
- Công tác Dự báo KTTV đáp ứng được yêu cầu đề ra, phục vụ tốt các địa phương trong khu vực thực hiện công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, được chính quyền các địa phương đánh giá cao.


(Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc TT KTTV Quốc Gia phát biểu tại hội nghị)

Đặc biệt, năm 2020 Đài đã thực hiện phát hành đầy đủ các bản tin dự báo đối với 09 đợt nắng nóng; 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, số 6, số 9 và số 13- trong đó bão số 9 là cơn bão rất mạnh đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân); 14 đợt không khí lạnh; 07 đợt lũ và lũ quét và sạt lở đất (trong đó 02 đợt lũ đặc biệt lớn là đợt lũ ngày 07-13/10 trên các sông thuộc Quảng Trị, Sông Bồ, với đỉnh lũ ở mức xấp xỉ, vượt đỉnh lũ lịch; đợt lũ ngày 16-21/10, trên sông Kiến Giang, các sông thuộc Quảng Trị với đỉnh lũ vượt đỉnh lũ lịch sử).
- Nhìn chung, năm 2020, Đài đã hoàn thành các nhiệm vụ do Tổng cục KTTV giao.
Cần phát huy và thực hiện tốt hơn ở các lĩnh vực:
1. Công tác cán bộ và tổ chức bộ máy
- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm cấp trung gian; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định đáp ứng yêu cầu công tác.
- Thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc tại Đài; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về đo đạc, quan trắc KTTV, thông tin dữ liệu KTTV, dự báo KTTV, truyền thông đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa, xã hội hóa và tăng cường các hoạt động dịch vụ của Ngành.
- Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ và thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.
2. Công tác quản lý mạng lưới trạm KTTV
- Đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương thuộc khu vực Đài quản lý trong việc xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn các tỉnh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KTTV, giảm thiểu các vi phạm đối với hành lang kỹ thuật công trình trạm KTTV.
- Đánh giá kết quả về giải pháp kỹ thuật duy trì hoạt động mạng lưới trạm KTTV tự động trong thời gian qua (bao gồm thay thế các thiết bị tại trạm và hệ thống thu thập, xử lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu). Xây dựng phương án tổng thể duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV tự động trong 5 năm tới, trình Tổng cục KTTV xem xét.
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đồng bộ dữ liệu các trạm KTTV tự động tại Đài về CSDL trung tâm phục vụ công tác dự báo KTTV.
3. Công tác Dự báo, cảnh báo KTTV
- Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ và các Đài KTTV tỉnh chủ động xây dựng phương án chi tiết hóa các bản tin cảnh báo thiên tai, theo hướng chi tiết các tác động đến các lĩnh vực khác nhau của kinh tế, xã hội, đưa ra các khuyến cáo phù hợp với hiện trạng tại địa phương. (Thời gian qua, các Đài khu vực và Đài tỉnh mới chú trọng chi tiết hóa thông tin KTTV cho phạm vi, chưa có nhiều thông tin về tác động của thiên tai cho phạm vi đó).
- Đẩy mạnh ứng dụng Smatmet trong dự báo nghiệp vụ
- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực dự báo viên để làm chủ được các công nghệ dự báo mới
4. Công tác thông tin dữ liệu KTTV
- Thu thập đầu đủ các số liệu KTTV, thiên tai, thiệt hại thiên tai trên khu vực. Đảm bảo truyên tin, phát báo đầy đủ, số liệu KTTV phục vụ dự báo.
- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về KTTV, về thiệt hại, về rủi ro thiên tai trên khu vực.
- Tăng cường đào tạo, làm chủ công nghệ, thiết bị đo, phần mềm đối với bộ thu thập, xử lý dữ liệu tại các trạm KTTV tự động. Tăng cường năng lực trong bảo trì, vận hành, sửa chữa các phần mềm thu thập số liệu.
5. Công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin báo chí
- Tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về KTTV và các chủ trương của Bộ TNMT cũng như của Tổng cục KTTV đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Đài; để mục tiêu mỗi cán bộ trong ngành là một tuyên truyền viên KTTV.
- Thực hiện chế độ báo cáo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định mà Tổng cục đã ban hành. 
- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương để thực hiện cung cấp thông tin về các hoạt động của Đài, các thông tin nhận định, cảnh báo, dự báo thời tiết thủy văn, nhất là khi có thiên tai xảy ra và tác động của các loại hình thiên tai đó đến phạm vi ảnh hưởng để cộng đồng sớm triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai hiệu quả./.
(Các đơn vị báo cáo)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn