Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp ... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-tai-co-cau-nong-nghiep-post185506.html | NongNghiep.vn

705
Sau 5 năm, Bắc Ninh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Điều này cho thấy chủ trương và từng bước đi triển khai xây dựng NTM của tỉnh là đúng đắn, phù hợp. ...
Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, hiện Bắc Ninh đã hoàn tất việc quy hoạch và đề án xây dựng NTM. Cụ thể, 97/97 xã (100% số xã) hoàn thành việc quy hoạch tổng thể (không gian) xã và quy hoạch sử đất. 87/97 xã lập xong quy hoạch trung tâm xã, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM. Trồng hoa ly trong nhà lưới  ... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-tai-co-cau-nong-nghiep-post185506.html | NongNghiep.vn
Trồng hoa ly trong nhà lưới  ... Đọc thêm tại: 
http://nongnghiep.vn/xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-tai-co-cau-nong-nghiep-post185506.html | NongNghiep.vn

Nguồn: nongnghiep.vn

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn