Hạn mặn kỷ lục ở miền Tây: “Không có màu của sự sống”

2512

Videos khác

Tin xem nhiều nhất

Albums

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh 4
  • Hình ảnh 2
  • KTTVTTB

Thông tin