Hoạt động nội bộ

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

1889
  • TRÍCH YẾU:Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
  • SỐ HIỆU:18/2021/QĐ-TTg
  • LOẠI VĂN BẢN:Quyết định
  • LĨNH VỰC:Tài nguyên - Môi trường
  • NGÀY BAN HÀNH:22/04/2021
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/07/2021
  • CƠ QUAN BH:Thủ tướng Chính phủ
  • NGƯỜI KÝ:Lê Văn Thành
  • ĐÍNH KÈM:Tải về

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn