• Quảng Bình
  Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, đêm trời rét
  • 16°C -

  • 19°C

 • Quảng trị
  Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, đêm trời rét
  • 17°C -

  • 21°C

 • Thừa Thiên Huế
  Nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to,đêm vùng núi trời rét
  • 20°C -

  • 23°C

 • Đà Nẵng
  Nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.
  • 21°C -

  • 25°C

 • Quảng Nam
  Nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.
  • 21°C -

  • 25°C

 • Quảng Ngãi
  Nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.
  • 21°C -

  • 25°C