• Quảng Bình

  Thứ hai, 11/12/2017

  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Trời rét.
  • 15°C -

  • 22°C

 • Quảng trị

  Thứ hai, 11/12/2017

  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.
  • 16°C -

  • 23°C

 • Thừa Thiên Huế

  Thứ hai, 11/12/2017

  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.
  • 18°C -

  • 24°C

 • Đà Nẵng

  Thứ hai, 11/12/2017

  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng. Đêm trời lạnh.
  • 20°C -

  • 26°C

 • Quảng Nam

  Thứ hai, 11/12/2017

  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • 18°C -

  • 26°C

 • Quảng Ngãi

  Thứ hai, 11/12/2017

  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • 19°C -

  • 27°C

Bản tin dự báo

WRF-ARW 4km

00

03

06

09

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

66

69

72

LOOP
WRF-ARW 4km
LOOP all var's
LOOP all var's
AT500 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 AT500
AT700 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 AT700
AT850 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 AT850
Gio 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 Gio
May 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 May
Mua 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 Mua

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 618630 - Fax: 05113 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn