• Quảng Bình
  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét.
  • 20°C -

  • 26°C

 • Quảng trị
  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét.
  • 20°C -

  • 26°C

 • Thừa Thiên Huế
  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét.
  • 18°C -

  • 25°C

 • Đà Nẵng
  Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.
  • 20°C -

  • 28°C

 • Quảng Nam
  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời lạnh.
  • 19°C -

  • 26°C

 • Quảng Ngãi
  Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời lạnh.
  • 19°C -

  • 28°C

Bản tin dự báo