Khoa học - Công nghệ

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo, cảnh báo dông, mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ

950
Tổ chức chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ
      Chủ nhiệm đề tài: Th.s Nguyễn Tiến Toàn 
Thời gian thực hiện:
Theo hợp đồng: Từ tháng 7 năm 2017, đến tháng 12 năm 2019
Theo thực tế: Từ tháng 07 năm 2017, đến tháng 10 năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1X1MSTuLtO_T66PXBo0uIWAY5E4Es6qRK/view?usp=sharing

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn