Hoạt động nội bộ

CHỦ ĐỀ NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 2022

4176

 
“Early Warning and Early Action. Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction” - Cảnh báo sớm để Hành động sớm. Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoan về nước đang diễn ra thường xuyên, với mức độ nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi trên thế giới do hậu quả của biến đổi khí hậu. Nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt với nhiều hiểm họa liên quan hơn bao giờ hết. Các hiểm họa này đang gia tăng do kết quả của sự gia tăng dân số, đô thị hóa và suy thoái môi trường.
Những dự báo về thời tiết sẽ KHÔNG còn là đủ. Dự báo dựa trên các tác động thông tin cho công chúng về những gì thời tiết sẽ GÂY RA là rất quan trọng để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, cứ ba người thì vẫn sẽ có một người chưa được thông tin đầy đủ bởi các hệ thống cảnh báo sớm.
Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, các Cơ quan quản lý thiên tai và các Cơ quan phát triển là cơ sở để phòng chống và ứng phó tốt hơn.
COVID-19 làm phức tạp hóa những thách thức mà xã hội phải đối mặt và làm suy yếu các cơ chế ứng phó. Đại dịch cũng chỉ ra, trong một thế giới kết nối, chúng ta cần áp dụng cách tiếp cận đa hiểm họa, xuyên biên giới để tạo ra những bước tiến hướng tới các mục tiêu toàn cầu về hành động khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển bền vững.
Chuẩn bị sẵn sàng và có thể hành động đúng lúc, đúng chỗ, có thể cứu sống nhiều người và bảo vệ sinh kế của cộng đồng ở mọi nơi, cả trong hiện tại và tương lai.
Do đó, Ngày Khí tượng Thế giới 23 tháng 3 năm 2022 có chủ đề “Cảnh báo sớm để Hành động sớm”, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của Thông tin Khí tượng Thủy văn và Khí hậu để Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai.
Nguồn: WMO

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn