Hoạt động nội bộ

Khẩu hiệu phục vụ truyền thông ngày Khí tượng thế giới 23.3.2019

7659
  1. Mặt trời vận động, Trái đất luôn quay, Thời tiết thay đổi, Dự báo cập nhật!
  2. Mặt trời - Thời tiết - Sức khỏe và sự sinh tồn của con người!
  3. Mặt trời tác động Trái đất, Thời tiết là hệ quả cuối cùng!
  4. Mặt trời - Trái đất và biến đổi khí hậu!
  5. Dùng năng lượng Mặt trời, giúp Trái đất giảm nóng, để Thời tiết ôn hòa!
  6. Tăng năng lượng tái tạo, giảm bức xạ Mặt trời, cho Trái đất màu xanh!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn