Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội

Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021 và những năm tiếp theo

758
Chiều 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức “Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021 và những năm tiếp theo” cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách truyền thông có liên quan khu vực phía Nam.

Tại Hội nghị, ông Lê Xuân Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng và tuyên truyền (Bộ TN&MT) đã trình bày định hướng các nội dung truyền thông trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

Ông Lê Xuân Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng và tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Quỳnh

Theo đó, năm 2021, ngành tài nguyên và môi trường cần thông tin, tuyên tuyền kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ–CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung vào công tác tổng kết đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tài nguyên và môi trường; công tác tổng kết đánh giá tình hình thi hành chính sách pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, quản lý tổng hợp biển và hải đảo, đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường cần truyền thông Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, kết nối liên thông cung cấp dữ liệu số phục vụ quản lý, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; dịch vụ công trực tuyến, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân; Chương trình hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tạp chí Khí tượng thủy văn

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn