Hoạt động nội bộ

Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

1518
Ngày 25 tháng 5 năm 2020,Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộđã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đến dự và chỉ đạoĐại hội có ôngTrần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và ông Hoàng Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn tới dự và chỉ đạo Đại hội.
 Khách mời gồm ông Nguyễn Trần Linh- Chánh Văn Phòng Tổng cục KTTV cùng các khách mời, ông Mai Văn Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTVGQ, ông Nguyễn Vinh Thư- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Đài Khí tượng Cao Không, ông Dương Văn Tiến và ông Vũ Văn Bổng- nguyên Ủy viên BCH Đảng ủy Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ
Về phía Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, có  Ông Đinh Phùng Bảo, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng cục KTTV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài KTTV văn khu vực Trung Trung Bộ bộ  và sự có mặt của 74 đảng viên đang sinh hoạt tại 08 Chi bộ trực thuộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục KTTV; sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị có liên quan, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và đặc biệt là sự quyết tâm chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực của BCH Đảng bộ Đài khu vực nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đài đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện thăng lợi các nhiệm vụ , chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ Đài khu vực và các chi ủy trực thuộc đã thể hiện vững vàng vai trò chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, làm cơ sở nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đài khu vực. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị hoạt động hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác trọng tâm của đơn vị.
 Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ vững kỷ cương, coi trọng việc xây dựng đoàn kết, nhất trí trong Đảng và cơ quan, đơn vị. Có sự kết hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Trung tâm KTTV quốc gia- Đảng uỷ Tổng cục KTTV.

 

 
 Đảng ủy Đài khu vực luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trọng tâm và phối hợp chỉ đạo cụ thể và đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Sự nỗ lực, phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ đảng viên, CBVC của Đài khu vực.
 
Lãnh đạo Tổng cục phát biểu chỉ đạo Đại Hội
 
Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 Hình ảnh bỏ phiếu tại Đại Hội

Trong giai đoạn tới, Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể sau:  Phấn đấu hàng năm có 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, phấn đấu Đảng bộ giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh,100 % chi bộ giữ vững tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có 100% đảng viên đăng ký thi đua cá nhân gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; có 90% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. 100% đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.Phấn đấu:  Chất lượng điều tra cơ bản về khí tượng, thuỷ văn, môi trường vượt chỉ tiêu được giao ít nhất 1 điểm. Chất lượng thông tin liên lạc vượt chỉ tiêu giao từ 1% trở lên. Chất lượng dự báo trung bình các hạng mục vượt chỉ tiêu giao từ 2% trở lên. Không có hạng mục dự báo không đạt chỉ tiêu.
 

 
Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu được 11 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân tốt vào Ban chấp hành Đảng ủy Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Hình ảnh 11 đồng chí BCH Đảng ủy nhiệm kỳ mới

 
Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ khẳng định: Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.


Ông Đinh Phùng Bảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ  phát biểu bế mạc đại hội

 
 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn