Phòng Quản Lý Mạng Lưới Trạm

 PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI TRẠM
 I- Vị trí và chức năng:
              Phòng Quản lý mạng lưới trạm là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực  Trung Trung Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; có chức năng giúp Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ (sau đây gọi tắt là Đài) quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn và xử lý, đánh giá số liệu thu thập được trong phạm vi khu vực Trung Trung Bộ, thực hiện công tác lưu trữ tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường và các tài liệu khác thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.
 II- Tóm tắt một số nhiệm vụ chính :
1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn, công tác lưu trữ thư viện của Đài và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thực hiện các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về đo đạc, quan trắc, tính toán, kiểm soát và chỉnh biên tài liệu khí tượng  thủy văn.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn và kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; chỉ đạo việc quản lý, xây dựng và cập nhật, bổ sung hồ sơ kỹ thuật trạm; kiểm tra các đơn vị thuộc Đài thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình khí tượng  thủy văn.
4. Khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật theo quy định về việc thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp hoặc giải thể các trạm khí tượng thủy văn và đo mưa để Giám đốc Đài trình Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.
5. Giúp Giám đốc Đài tổ chức thực hiện định mức vật tư kinh tế kỹ thuật về điều tra cơ bản khí tượng thủy văn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho quan trắc viên, thi quan trắc viên giỏi.
6. Thực hiện điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo kế hoạch công tác được giao hàng năm.
7. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về khí tượng thủy văn cho các tổ chức, cá nhân theo sự phân công của Giám đốc Đài và quy định của pháp luật.
             Các dịch vụ tư vấn chính:
               - Tính toán, cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ các ngành kinh tế xã hội.
               - Khảo sát Khí tượng thủy văn, Khảo sát khí hậu, khảo sát thủy văn bằng các thiết bị chuyên dùng.
               - Tư vấn, lắp đặt chuyển giao công nghệ đo đạc các trạm khí tượng thủy văn cho các tổ chức , cá nhân có nhu cầu.
               - Nhận khảo sát địa hình trên cạn, dưới nước theo qui chuẩn bằng các thiết bị hiện đại.
 8. Thực hiện công tác thu thập, tập hợp, thống kê, bảo quản, lưu trữ tư liệu và phục vụ cho các hoạt động của Đài.
 9. Thu thập tư liệu, tài liệu, hiện vật về hoạt động của ngành, Đài để trưng bày tại phòng truyền thống.
 

TIN BÃO KHẨN CẤP ( CƠN BÃO SỐ 04)

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 04

 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 101mm, Đông Hà (Quảng Trị) 68mm; tại Hòn Ngư (Nghệ An), Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật cấp 7. 
       Vị trí hiện tại: 10h ngày 25/07, tâm bão: 17,10N-108,30E; cách Hà Tĩnh-Quảng Trị 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. 
       Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, 15km/h, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. 
       Lưu ý: Thông tin chi tiết tại bản tin chính phát lúc 11h00 ngày 25/07. 
Tin phát lúc: 10h15

Tin xem nhiều nhất

Đà Nẵng 25°C
 
Hải Phòng 28°C
 
Nha Trang 30°C
 
Pleiku 21°C
 
Sơn La 24°C
 
T.P Hồ Chí Minh 28°C
 
Hà Nội 30°C
 
Vinh 27°C
 

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 618630 - Fax: 05113 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn