Hoạt động nội bộ

Đoàn kiểm tra TTQG 2017

2553
Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-KTTVQG ngày 24/4/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2017 tại Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 05/6 đến ngày 9/6/2017, Đoàn kiểm tra công tác PCTT của Trung tâm KTTV quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2017 tại Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ và làm việc với UBND các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ.
Đoàn kiểm tra gồm có Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia- Trưởng đoàn; Ông Trần Quang Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương; Ông Đoàn Văn Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng lưới Khí tượng thuỷ văn và Môi trường và Giám đốc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Đài tham gia cùng Đoàn kiểm tra.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác PCTT tại 05 Đài KTTV tỉnh, Trạm Ra đa Thời tiết Đông Hà, Tam Kỳ và Văn phòng Đài khu vực. Qua đó, Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị dự báo cần thực hiện nghiêm túc quy định của Luật KTTV và Luật PCTT; Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/05/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường và Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm. Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ cần chỉ đạo các Đài tỉnh và Phòng Dự báo phải bám sát yêu cầu của địa phương để phục vụ tốt hơn nữa công tác dự báo KTTV, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Ảnh: Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Hải làm việc với Đài KTTV tỉnh Quảng Ngãi


Ảnh: Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Hải làm việc với Trạm Ra đa Thời tiết Tam Kỳ


Ảnh: Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Hải làm việc với Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ

 
Cùng với đợt kiểm tra công tác PCTT này, Đoàn công tác của Trung tâm KTTV quốc gia cũng đã có các buổi làm việc với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp công tác giữa Trung tâm KTTV quốc gia với UBND các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ trong công tác chỉ đạo phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên khu vực Trung Trung Bộ trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc với UBND các tỉnh, Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Hải cũng đã đề cập đến vấn đề phổ biến triển khai Luật Phòng, chống thiên tai, luật KTTV; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai, quy định cấp độ rủi ro thiên tai và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Quy trình vận hành liên hồ chứa. Ngoài ra, Phó Tổng giám đốc cũng đã nhấn mạnh về các hoạt động nhằm bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật trạm KTTV trên địa bàn khu vực Trung Trung Bộ và hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực KTTV phục vụ cho công tác dự báo , cảnh báo thiên tai tại các địa phương trong thời gian tới.

 

Ảnh: Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Hải làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi


Ảnh: Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Hải làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin xem nhiều nhất

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn