Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực II

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHU VỰC II
660 –TRƯNG NỮ VƯƠNG TP ĐÀ NẴNG
ĐT:  0236 3618295, 2248116
 
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
 Pháp lý:
      Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn ngày 29 thỏng 8 nam 2002, v/v thành lập Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực II.
      Căn cứ Quyết định số: 373/2003/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về qui định chức năng nhiệm vụ của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ, trong đó Đài có chức năng quan trắc, phân tích, tư vấn, nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực môi trường nước và không khí.
      Căn cứ Quyết định số: 2015//QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ phân tích mẫu môi trường không khí và nước cho Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Được Văn phòng Công nhận chất lượng cấp Chứng chỉ công nhận Vilas, mã số Vilas 423.
      Tham gia mạng lưới giám sát lắng đọng acid vùng Đông á, so sánh liên phòng thí nghiệm các Quốc gia vùng Đông á gồm các nước thành viên: Cambodia, China, Indonesia, Japan, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Republic of Korea, Russia, Thailand and Viet Nam từ năm 2005 đến 2013
 
Năng lực kỹ thuật chính
  • Lấy và thử nghiệm mẫu nước (nước uống, nước sinh hoạt, nước ngầm, nước thải, nước mưa…)
  • Lấy và thử nghiệm mẫu chất thải rắn, lỏng, trầm tích, phù sa và thành phần hóa học trong bụi
  • Lấy và thử nghiệm mẫu khí thải,  không khí xung quanh, vi khí hậu tiếng ồn,điện từ trường…
  • Tư vấn lập báo cáo giám sát định kỳ môi trường khảo sát, đánh giá  tác động môi trường, tư vấn các hoạt động và kiểm soát môi trường…
 
Phương pháp thử nghiệm
Các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế gồm: TCVN,TCN, APHA, EPA,  AOAC,…

Thiết bị chính
·         Máy quang phổ tử ngoại-khả kiến (UV-Vis)
·         Máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
·         Máy sắc ký khí (GC)
·         Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS)
·         Máy sắc ký lỏng ion 2 kênh
·         Các thiết bị thử nghiệm nước (BOD, độ dẫn điện, pH, độ đục, …).
·         Các thiết bị lấy mẫu khí, vi khí hậu, độ ồn diện
·         Các thiết bị đo mặn , đo thủy văn (lưu lượng, địa hình, phù sa.
·         Các thiết bị hổ trợ trong phân tích và quan trắc hiện trường
Tổ chức phòng thí nghiệm:
-Tổ Phân tíchPhân tích, thử nghiệm mẫu môi  trường
-Tổ Quản lý Mạng lưới môi trường và khảo sátQuản lý mạng lưới đo môi trường, tổ chức đo đạc, khảo sát, quan trắc, lấy mẫu  môi trường, xử lý lưu trữ số liệu.
Nhân sự Phòng thí nghiệmGồm 12 cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại hoc bao gồm các ngành như Hóa, Sinh , Môi trường, Thủy văn –môi trường, Khí tượng, Địa chất….
Một số khách hàng  mà đơn vị đã thực hiện từ năm 2005-20011
-    Cục Kiểm soát ô nhiễm-Tổng cục Môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường
-    Chi cục Bảo vệ môi trường miền Trung-Tây nguyên, Cục Kiểm soát ô nhiễm-Tổng cục Môi trường
-    Trung Tâm Quan trắc MT-Tổng cục Môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường
-    Trung tâm nghiên cứu lắng đọng acid vùng Đông Á (Nhật Bản)
-    Cục Quản lý Tài nguyên nước-Hà Nội
-    Viện nghiên cứu quản lý biển và hải đảo
-    Ban Quản lý Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (Danang Hiip-Vica-WorldBank)  
-    Văn phòng bảo tồn biển Cù lao Chàm-Quảng Nam
-    Chi cục Bảo vệ môi trường các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum và TP Đà Nẵng
-    Trung tâm Kỹ thuật, quan trắc và phân tích môi trường các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum và TP Đà Nẵng
-    Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ-Sở KHCN Quảng Nam
-    Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng
-    Đại học Đà Nẵng
-    Trung tâm ứng dụng Thuỷ văn-Môi trường-Trường Đại học Thuỷ Lợi-Hà Nội
-    Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện Sông Tranh , Sông Bung 2, DawkMI, Khe diên, sông Côn….
-    Công ty CP tư vấn đIện 4-Nha Trang-Khánh Hoà
-    Công ty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh, Công ty CP Sông Ba
-    Công ty TNHH một thành viên quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
-    Vinacontrol Danang
-    Phân viện bảo hộ lao động và môi trường miền Trung và Tây Nguyên
-    Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, TP Tam Kỳ, Hội An.
-    Viện Môi trường và phát triển bền Vũng –Hà Nội
-    Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai
-    Phòng tài nguyên môi trường của một số huyện miền Trung
-    Ngoài ra giám sát nhiều nhà máy xí nghiệp khác thuộc địa bàn miền trung Tây Nguyên
Với Phương châm chất lượng ,hiệu qủa và uy tín –Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực II thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ  rất mong được hợp tác và chia sẽ thông tin với quí khách hàng

Lãnh đạo Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực II​
1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Thiên.

Địa chỉ email: thienkttv2009@gmail.com
2. Phó trưởng phòng: Ông Dương Anh Điệp.

Địa chỉ email: anhdiepkttv@gmail.com
 

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn